Korty tenisowe w Pruszczu Gdańskim

Klub Tennis4You dysponuje czterema pełnowymiarowymi kortami tenisowymi. Na dwóch krytych halami kortach nawierzchnię stanowi w pełni profesjonalna trawa tenisowa, natomiast dwa korty odkryte pokrywa mączka ceglana.

Szkółki dla dzieci

Szkółki tenisowe dla dzieci prowadzimy w grupach max 6  osobowych, raz lub 2 razy w tygodniu 1h zegarową. Kursy prowadzone są przez naszą profesjonalną kadrę trenerską zgodnie z najnowszymi technikami nauczania.

Zajęcia dla dzieci opierają się na ćwiczeniach sprawnościowych oraz tenisowych. Lekcje poprawiają sprawność fizyczną dzieci, zajęcia z piłką kształtują koordynację ruchową oraz pozytywnie wpływają na koncentrację. Nasi doświadczeni trenerzy poprzez zabawę wprowadzają dzieci w świat tenisa poszerzając ich umiejętności sportowe i uczą kultury fizycznej. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do wieku i umiejętności dzieci.

Przyjmujemy indywidualne i grupowe zgłoszenia do szkółek.

Zapisy przyjmujemy  poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia, jak tylko zbierze się odpowiednia grupa wiekowa będziemy się z Państwem kontaktowali.

Zajęcia dla dzieci rozpoczynają się zgodnie z kalendarzem szkolnym, dzień po rozpoczęciu roku szkolnego. W każdej chwili istnieje możliwość dopisania się do grup już istniejących! W trakcie zajęć do dyspozycji rodziców oddajemy domek klubowy z widokiem na halę i zajęcia dla dzieci. Szkółki tenisowe rozliczane są zgodnie z cennikiem i regulaminem szkółek tenisowych.

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Wystarczy wygodne obuwie sportowe, wygodny strój sportowy oraz woda do picia, a My zajmiemy się resztą 😀

PIERWSZE ZAJĘCIA TRENINGOWE DZIECKA SĄ BEZPŁATNE  🙂

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Oświadczam, że, wyrażam zgodę na udział w/w uczestnika, którego jestem opiekunem prawnym w zajęciach dziennej opieki o charakterze sportowo- rekreacyjnym, organizowanych przez szkółkę tenisa tennis4you, oraz jednocześnie oświadczam, iż w/w uczestnik nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu i może brać udział w zajęciach sportowych bez ograniczeń. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem i programem zajęć i go akceptuje.

  Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję iż:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Emotion Michał Kordowski, ul. Kasztanowa 20, 80-180 Borkowo, Nip 8451705149
  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art.6 ust.1 lit.b RODO), w oparciu o Pani/Pana wyrażoną zgodę (art.6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust.1 lit a RODO)
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana w ramach zgłoszenia, mogą być przekazane podmiotom nadrzędnym.