REGULAMIN STAŁEJ REZERWACJI TENNIS4YOU

 1. Sezon zimowy w klubie tennis4you trwa od 01 października do 30 kwietnia.
 2. Sezon letni w klubie tennis4you trwa od 01 maja do 30 września.
 3. Dni wolne od pracy i święta nie są liczone.
 4. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 533-997-989 oraz mailowo: rezerwacje@tennis4you.pl
 5. Dokonując stałej rezerwacji wynajmujący podpisuje umowę wynajmu z najemcą określając dzień tygodnia oraz godzinę w których stale przez określony czas będzie korzystał z kortu.
 6. Warunkiem stałej rezerwacja jest wpłata połowy kwoty wynajmu miesięcznego w dniu zgłoszenia. Kwota ta zostanie odliczona w ostatnim miesiącu rezerwacji.
 7. Należność za stałą rezerwacje płatna jest do 10-go dnia danego miesiąca z góry za dany miesiąc.
 8. Wpłaty należy dokonać u osoby z obsługi tennis4you bądź przelewem na nr rachunku bankowego.
 9. Posiadacz stałej rezerwacji może dodatkowo rezerwować pojedyncze godziny w ramach dostępności kortów po cenie stałej rezerwacji.
 10. Podczas sezonu zimowego możliwe jest zawieszenie stałej rezerwacji na okres dwóch tygodni, w ciągłości bądź jednorazowo. W takim przypadku wynajmujący zobowiązany jest poinformować tennis4you o takim zawieszeniu minimum na tydzień przed terminem zawieszenia.
 11. Stałą rezerwację można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji. Odwołane godziny muszą być odegrane w tym samym sezonie po uzgodnieniu dostępności z tennis4you (niewykorzystane godziny z sezonu zimowego nie przechodzą na sezon letni i odwrotnie)
 12. W ramach stałej rezerwacji obowiązuje zakaz prowadzenia treningów przez trenerów nie uprawnionych przez tennis4you.
 13. Każda osoba korzystająca z kortów tennis4you zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 14. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pobierz regulamin w pdf